DANIEL FIETS TAXI - HAVE A PLEASANT TRIP WITH US IN AMSTERDAM! ORDER YOUR TAXI HERE


Je kunt ons bellen voor: Tours, eenmalige ritten, groepsvervoer

Ons klachtenprocedure
Een klacht over een van ons taxi(-chauffeurs) moet u rechtstreeks indienen bij ons bedrijf
Wij zijn bereikbaar dag en nacht op telefoon nr 06 55 77 81 87
of via de website www.danielfietstaxi.nl of via de email klachten@danielfietstaxi.nl

Als u niet tevreden bent met de afhandeling bel dan 9000-2021881 of www.taxiklacht.nl
En hier een uitleg over hoe het werkt

Vraag om een bon 
Vraag altijd om een bon als u afrekent en let erop dat datum en tijdstip erop staan. De bon is het bewijs dat u van de taxi gebruik hebt gemaakt. Het taxibedrijf kan ermee achterhalen welke taxichauffeur u hebt gehad. Hebt u geen bonnetje meer? Geef dan datum, tijdstip, opstapplaats en eventueel taxinummer of kenteken door.
Weet u niet meer met welke taxi u reed? Dien dan een klacht in met het online klachtenformulier op www.taxiklacht.nl. Vermeld in dat geval:

 • de taxiorganisatie (kijk op daklicht)
 • eventueel het daklichtnummer van de taxi
 • het kenteken van de taxi
 • de datum van de taxirit
 • het tijdstip van de taxirit

  Een klacht over een fietstaxi kunt u indienen met het online klachtenformulier op www.taxiklacht.nl. Vermeld bij uw klacht:
 • de naam van het fietstaxibedrijf
 • het registratienummer achter op de fietstaxi (Bxx-Fxx)
 • de datum van de rit met de fietstaxi
 • het tijdstip van de rit met de fietstaxi
 • omschrijving van uw klacht

  Daniel Show  - Oostzeestraat 31, 8226 BE Lelystad
  06 55 77 81 87
  klachten@danielfietstaxi.nl


How do I submit a complaint about a pedicab?

A complaint about a pedicab (Chauffeur) will be submitted to the organization where the taxi (Chauffeur) is connected to. (Daniel Fiets Taxi) See our website for filing a complaint. (http://www.biketaxi-amsterdam.nl ) In your complaint please mention the data appearing on the bill. Do not have a receipt anymore? Please indicate date, time, departure point and possibly by taxi number or license plate.

Do not you remember what taxi you rode? File a complaint with the online complaint form at www.taxiklacht.nl. In that case please write:
• Taxi organization (look at rooflight: Our organization called Daniel Fiets Taxi)
•  taxi roof light number
• the registration number of the taxi
• the date of the taxi ride
• the time of the taxi fare

Ask for a receipt
Always ask for a receipt when you pay and ensure that the date and time on it. The receipt is your proof that you have used the taxi. The taxi company can use it find out which taxi driver you have had.
Illegal taxi (snorder) Report

A taxi driver without a license (snorder) can be reported using the online form on the page
http://www.taxiklacht.nl

Pedicab
A complaint about a pedicab can submit the complaint form on www.taxiklacht.nl  Mention your complaint:
• the name of the pedicab business
• the registration number on the back of the pedicab (Bxx-Fxx)
• the date of the journey by rickshaw
• the timing of the ride pedicab

• description of your complaint


 

Hoe dien ik een klacht in over een fietstaxi ?
Een klacht over een fietstaxi(-chauffeur) moet u indienen bij de organisatie waar de taxi(-chauffeur) bij aangesloten is. (Daniel Fiets Taxi)  Kijk op onze website voor het indienen van een klacht. (http://www.biketaxi-amsterdam.nl/ ) Vermeld bij uw klacht de gegevens die op het bonnetje staan. Hebt u geen bonnetje meer? Geef dan datum, tijdstip, opstapplaats en eventueel taxinummer of kenteken door.
Weet u niet meer met welke taxi u reed? Dien dan een klacht in met het online klachtenformulier op www.taxiklacht.nl. Vermeld in dat geval:
de taxiorganisatie (kijk op daklicht: Onze organisatie heet Daniel Fiets taxi) eventueel het daklichtnummer van de taxi, het kenteken van de taxi, de datum van de taxirit, het tijdstip van de taxirit

Vraag om een bon 
Vraag altijd om een bon als u afrekent en let erop dat datum en tijdstip erop staan. De bon is het bewijs dat u van de taxi gebruik hebt gemaakt. Het taxibedrijf kan ermee achterhalen welke taxichauffeur u hebt gehad.
Illegale taxi (snorder) melden
Een taxichauffeur zonder vergunning (snorder) kunt u melden met het online formulier op deze pagina: http://www.taxiklacht.nl
Fietstaxi 
Een klacht over een fietstaxi kunt u indienen met het online klachtenformulier op www.taxiklacht.nl. Vermeld bij uw klacht:

 • de naam van het fietstaxibedrijf
 • het registratienummer achter op de fietstaxi (Bxx-Fxx)
 • de datum van de rit met de fietstaxi
 • het tijdstip van de rit met de fietstaxi
omschrijving van uw klacht